Diğer

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Projenin tamamı için tıklayınız.

Proje Ekibi Diyor ki;

Tasarım Ekibi olarak “Prefabrik Triaj/Tanı/Teşhis Mekanı” üzerinde çalışılmıştır. Tanı teşhis polikliniği üzerinde çalışma yapılmasındaki amaç hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak, test sayısını artırmak, sosyal mesafe korunumuyla şüpheli vakalarda daha çabuk önlem alarak temas sayısını azaltmak olarak belirlenmiştir. Hastaneyle ilişiğin minimumda tutulması ve sağlık çalışanlarının izole edilerek şüpheli vakalardan korunması önemli noktalardandır. Bir hastanenin yakınındaki uygun araziye (otopark, bahçe vb.) hızlı kurulumu ve arazi şekline göre esnek bekleme alanlarının uygulanması ile amaca yönelik hizmet vermektedir.

 

Künye

Tasarım Ekibi:

Nihan CURA (Mimar),
Ayser UBAY (Mimar),
Elif DAĞLIOĞLU (Mimar),
Erkam BENLİ (Mimarlık öğrencisi),
Gamze BAŞARAN (Mimar),
Gökhan AF (Mimar),
M. Emin AKDEMİR (Mimar),
Tutku TURAN (Mimar)

*

İşlev Tanımı:

Covid-19 Teşhis Polikliniği

*

Yer Bilgisi:

Prefabrik bir yapı olup ihtiyaç halinde tüm şehirlerde kurulumu sağlanmaktadır.

* Bu sitede yer alan ve açık kaynak olarak paylaşılan proje ve tasarımların her hakkı saklıdır. Bu sitede açık kaynak olarak paylaşılan tüm projeler yalnızca kamu yararına kullanılabilecek projelerdir. Herhangi bir şirket veya şahıs tarafından patenti alınamaz, kar amaçlı bir şekilde kullanılamaz ve paylaşımı yapılamaz. Projelerin ticari olarak kullanılma talebi olması durumunda Acil Korona Mekanları ağı aracılığı ile projenin tasarım ekibine ulaşılması ve tasarım ekibinin onayının alınması gerekmektedir.

Şüpheli vakalar için sosyal mesafeli bekleme alanı oluşturulmuştur. Bu bekleme alanı oluşturulurken uygulaması kolay ve etkili bir çözüm olarak karolaj sistem kullanılmıştır. Havalandırma sistemi Covid-19 polikliniği için en önemli unsurlardan biridir. Yapı içindeki sağlık çalışanlarını korumak amaçlı sirküle olan havanın bir bölümünün dışarıdan gelen taze hava ile değiştirilmesi gerekmektedir. Salgının yayılmaması ve kontrolü amaçlı havalandırma sisteminde partiküllerin %99.97’sini tutabilen HEPA (high efficiency particulate air) filtre kullanılmaktadır.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Projenin tamamı için tıklayınız.

Proje Ekibi Diyor ki;

Pandemi sürecinin önemli problemlerinden biri de, pandemi hastanelerine yakın olmayan, küçük
şehirlerde ve ilçelerde test yaptırma olanaklarının hiç olmaması ya da kısıtlı olması durumu olarak karşımıza çıkıyor. Bunlara ek olarak hastalığın yayılmasında belirtiler gösteren ve test yaptırmaya hastanelere gitmek isteyen bazı insanların ulaşım sorununun göz ardı edilmesidir.

 

 

 

Künye

Tasarım Ekibi:

Aslı AKYILIZ HATIRNAZ (İçmimar), Alican Emir SANDALCI (İçmimar), Ceren EKŞİOĞLU (İçmimar), Gülşah KANER (İçmimar), Memet Cem REYHAN (İçmimar), Nilüfer TAŞKIN (İçmimar), Özgür ERDEMİR (İçmimar), Tuğçe Özata (İçmimar)

*

İşlev Tanımı:

Teşhis Tanı Projesi

*

Yer Bilgisi:

Açık kamusal alanlar ve hastane bahçelerine kurulumu yapılacağı öngörülmüş
olup öncelikli yer olarak Yenikapı Meydanı/ İSTANBUL olarak kararlaştırılmıştır.

* Bu sitede yer alan ve açık kaynak olarak paylaşılan proje ve tasarımların her hakkı saklıdır. Bu sitede açık kaynak olarak paylaşılan tüm projeler yalnızca kamu yararına kullanılabilecek projelerdir. Herhangi bir şirket veya şahıs tarafından patenti alınamaz, kar amaçlı bir şekilde kullanılamaz ve paylaşımı yapılamaz. Projelerin ticari olarak kullanılma talebi olması durumunda Acil Korona Mekanları ağı aracılığı ile projenin tasarım ekibine ulaşılması ve tasarım ekibinin onayının alınması gerekmektedir.

Özel araca sahip olmayan bir çok vatandaş toplu taşımaları kullanarak hastanelere ulaşmaya çalışırken bunun sonucunda virüsün yayılma hızı bu etkenle artış gösterebiliyorlar. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, salgının ana problemi olan bulaşıcılık noktasını ve yukarıda bahsedilen tüm bu öncelikli problemleri dikkate alınarak “Mobil Teşhis/Tanı Aracı” proje önerisinde bulunulmuştur. “Mobil Teşhis/Tanı Aracı” projesiyle, salgın sürecinde hızlı ve kolay ulaşılabilir şekilde gerçekleştirilebilecek bir çözüm önerisi üretmek hedeflenmiştir. Böylelikle bu proje sürecinde belediyeye ait kullanılmayan otobüslerin iç kısmını hızlı bir teşhis/tanı aracına dönüştürmeye yönelik bir tasarıma odaklanılmıştır.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Projenin tamamı için tıklayınız.

Proje Ekibi Diyor ki;

Ülkemizin ve dünyanın farklı noktalarına taşınarak sağlık mekanı ihtiyacını karşılayabilecek; hızlı ve kolay imal edilebilir nitelikte; montaj ve uygulama yönünden basit ve kullanışlı, ihtiyaç duyulduğunda yeniden kullanılabilir olması, proje maliyetinin düşük tutulması; hastalara ve gerektiğinde sağlık çalışanlarına tam bir izolasyon sağlanması amaçlanmıştır.

 

Künye

Tasarım Ekibi:

Aslı HAKYILDIZ HATIRNAZ (İçmimar),
Aziz Emre ÇAKMAKLI (Öğretim Görevlisi),
Ebrar İNAN (Öğretim Görevlisi),
Emir Kerem YALIZ (Öğretim Görevlisi),
Gülcan ÖRS (Öğretim Görevlisi),
Işıkcan KESKİN (İçmimar),
Yağız Baran IŞCAN (Öğretim Görevlisi)

*

İşlev Tanımı:

Tedavi Modülleri

*

Yer Bilgisi:

Belli bir mekana bağlı kalınmamıştır.

* Bu sitede yer alan ve açık kaynak olarak paylaşılan proje ve tasarımların her hakkı saklıdır. Bu sitede açık kaynak olarak paylaşılan tüm projeler yalnızca kamu yararına kullanılabilecek projelerdir. Herhangi bir şirket veya şahıs tarafından patenti alınamaz, kar amaçlı bir şekilde kullanılamaz ve paylaşımı yapılamaz. Projelerin ticari olarak kullanılma talebi olması durumunda Acil Korona Mekanları ağı aracılığı ile projenin tasarım ekibine ulaşılması ve tasarım ekibinin onayının alınması gerekmektedir.

Geliştirilen proje mevcut sağlık mekanlarına entegre olabileceği gibi
ayrı ve bağımsız olarak da işlevini görebilmektedir. Tasarlanılan mekanın çevreye duyarlı ve sürdürülebilir olması da dikkat çeken özelliklerinden birisidir. Tasarlanan projede farklı işlevlerdeki alanların birbirinden ayrılması sağlanmıştır. Proje modülü altıgen şeklindedir. Yan yana gelen modüllerin oluşturduğu mekanlar farklı işlevlere sahip olabildiği gibi aynı işlevin tekrarlanması olarak da değerlendirilebilir. Formun sağladığı avantajlardan biri, mekanların girişlerinin farklı yönlerden yapılması ile sirkülasyonun çakışmasının engellenebilmesidir. Böylelikle ihtiyaç duyulduğunda izolasyon gelişletilebilir. Ayrıca modüllerin birbiri ile bir araya gelmesi neticesinde bir istasyon oluşturabilmeleri ve modüller arasında mesafeler oluşturarak istenilen şekilde gruplanabilmeleri sağlanabilir.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………