Karantina Birimi

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Projenin tamamı için tıklayınız.

Proje Ekibi Diyor ki;

Sağlık personeli geçici konaklama tasarım önerisininde, ürünün uygulanabilirliği, ülke olanakları ile olan uyumu, erişilebilir bütçeli olması, hızlı imal edilebilir ve basit olması gibi kıstaslar dikkate alınmış ve buna uygun bir planlama ile biçimlendirilmiştir. ‘Sağlık personelleri için “tek kişilik, geçici barınma birimleri” için 3 farklı proje tasarlanmıştır. İlk tasarım önerisi temel olarak, birbiri içinden çıkan profillerle tıpkı bir teleskopta olduğu gibi açılan ve genişleyen bir çelik konstrüksiyon sistemden oluşmaktadır.

Bu modüler ve kompakt birim, içinde bir yatma alanı ve bir de banyo/wc alanı barındırmaktadır. Birim, kapatıldığında hacim olarak küçülerek depolama ve taşıma kolaylığı sağlayacaktır. İhtiyaç duyulan  yerde açılıp kolayca kurulabilir ve toplanabilir niteliktedir. İkinci öneride katlanabilir sistem modülü oluşturulmuştur ve bu tasarımla minimum m2 de birçok insanı barındırabilmek amaçlanmıştır. Modülün iki tarafını taşıyıcı nitelikte sandviç panellerden oluşmaktadır. Diğer iki tarafı da sistemin kapanabilmesini olanak sağlayan, esnek bir malzeme olan brandadan oluşmaktadır. Üçüncü öneri, önceki tasarım yaklaşımına benzer diğer bir katlanabilir sistem fikri üzerinde de düşünülmüştür. Bu tasarımın strüktür sistemi, çelik sandviç panellerle oluşturulmuş bir modüldür.  Islak zemin (banyo/wc) olarak düşünülmüş sabit bir orta kısım ve buna eklenmiş, her iki tarafta birbirine zıt yönde açılan çatı ile dört tarafı brandayla çevrili bir sistem oluşturulmuştur.

 

Künye

Tasarım Ekibi:

Aslı HAKYILDIZ HATIRNAZ (İçmimar), Batuhan KILINÇ (Öğretim Görevlisi), Beliz YELKENKAYA (Öğretim Görevlisi), Ege Levent BALCI (Öğretim Görevlisi), Gülçün TAŞKIN (Öğretim Görevlisi), Handa Ece SELÇUK (Öğretim Görevlisi), Onur ÖZKAN (Öğretim Görevlisi) , Tayfun Süzen (Öğretim Görevlisi), Tuğba ZAERPER (Öğretim Görevlisi), Tuğçe ÖNTÜRK (Öğretim Görevlisi), Umut KURT (Öğretim Görevlisi), Zeynep ÇATALOĞLU (Mimar)

*

İşlev Tanımı:

Mevcut mekanın karantina alanına dönüştürülmesi ve boş alanda
karantina alanlarının kurulması

*

Yer Bilgisi:

Belli bir mekana bağlı kalınmadı.

* Bu sitede yer alan ve açık kaynak olarak paylaşılan proje ve tasarımların her hakkı saklıdır. Bu sitede açık kaynak olarak paylaşılan tüm projeler yalnızca kamu yararına kullanılabilecek projelerdir. Herhangi bir şirket veya şahıs tarafından patenti alınamaz, kar amaçlı bir şekilde kullanılamaz ve paylaşımı yapılamaz. Projelerin ticari olarak kullanılma talebi olması durumunda Acil Korona Mekanları ağı aracılığı ile projenin tasarım ekibine ulaşılması ve tasarım ekibinin onayının alınması gerekmektedir.

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Projenin tamamı için tıklayınız.

Proje Ekibi Diyor ki;

Pandeminin gerektirdiği izolasyon önlemleri gereğince yurt dışından gelen, enfekte riski taşıyan kişilerin 14 günlük karantina için geçici olarak konaklayabilecekleri mekanların oluşturulması; böylelikle enfeksiyon yayılım riskinin kısıtlanmasına destek olunması önerilmektedir. Geçici karantina konaklama için tasarım önerilerden ilkinde inşaat paleti ve decoser kaplama kullanılarak geçici bir mekan oluşturulmuştur. Ana taşıyıcı ve duvar olarak kullanılacak olan inşaat paletinin en belirgin seçim özelliği malzemeye ulaşımın kolay, ucuz ve sürdürülebilir olmasıdır.

İkinci geçici karantina konaklama mekanı alternatifi için modüler bir sistem araştırılmış; OSB levhalar ve profiller üzerine yoğunlaşılmıştır. OSB levhaların ve profillerin ülke genelinde yaygınlığı düşünüldüğünde; bu sistemin minimum nakliye ve minimum maliyetle üretilebilmesinin mümkün olduğu düşünülmektedir. Enfekte olmuş ya da enfekte riski taşıyan kişilerin on dört günlük karantina sürecini geçirmesi için planlanan modülde yatak, dolap ve banyo/wc yer almaktadır. Üçüncü öneride geçici karantina konaklama için poliüretan kubbe olarak üretilmesi düşünülen mekan,  1970 yılında “Gediz Depremi”nin yaşanmasının ardından konaklama için oluşturulan geçici mekanlardan esinlenmiştir. Kabuk strüktür olarak düşünülen tasarım poliüretan ve antibakteriyel sıva ile üretilecektir. yaklaşık 1 saatte bir barınak üretilebilmektedir. İç mekanda sağlığa zarar vermeyecek antibakteriyel sıva uygulanacaktır.  Kubbenin  içi ıslak zemin ve yatma bölümünü birbirinden ayıracak bir eleman ile bölünerek kurgulanacaktır.

 

Künye

Tasarım Ekibi:

Batuhan Kemal KILIÇ (Öğretim Görevlisi),
Beliz YELKENKAYA(Öğretim Görevlisi), Fatma KILINÇ (İçmimar),
Gülçün TAŞKIN (Öğretim Görevlisi),
Onur ÖZKAN (Öğretim Görevlisi ),
Tayfun SÜZEN (Öğretim Görevlisi),
Umut PEKTETİK (İçmimar)

*

İşlev Tanımı:

Karantinadakiler için barınma birimleri

*

Yer Bilgisi:

Belli bir mekana bağlı kalınmadı.

* Bu sitede yer alan ve açık kaynak olarak paylaşılan proje ve tasarımların her hakkı saklıdır. Bu sitede açık kaynak olarak paylaşılan tüm projeler yalnızca kamu yararına kullanılabilecek projelerdir. Herhangi bir şirket veya şahıs tarafından patenti alınamaz, kar amaçlı bir şekilde kullanılamaz ve paylaşımı yapılamaz. Projelerin ticari olarak kullanılma talebi olması durumunda Acil Korona Mekanları ağı aracılığı ile projenin tasarım ekibine ulaşılması ve tasarım ekibinin onayının alınması gerekmektedir.

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Projenin tamamı için tıklayınız.

Proje Ekibi Diyor ki;

Tasarım oluşturulurken sağlık çalışanlarının durumları ayrıntılı olarak incelenmiştir. Sağlık çalışanlarının yaşadığı ve yaşaması muhtemel sorunlar, onların bu dönemdeki psikoloji yönetimini önemseyerek ve destekleyerek çözülmeye çalışılmıştır. Bir afetler ülkesi olduğumuzun bilinciyle tasarım, çoklu kurulum, kolay depolanabilme, kılavuz ile gittiği yerde kendini kolay anlatarak usta(handy) herkes tarafından kurulabilecek prensipte olacak şekilde kurgulanmıştır.

Piyasada hızla ulaşılabilecek malzemelerden bir taşıyıcı sistem ile kabuk (shell) oluşturulmuştur. Taşıyıcı kabuk içerisinde atölye ortamında dikilebilecek, dezenfekte edilebilecek nitelikte malzeme ile bir merkez (core) üretmek hedeflenmiştir. Tasarım 2+1 kişi barınmasına izin verebilecek minimum mekanı oluştururken, hava yolu ile bulaşması muhtemel hastalıklar için bir ara bölmeye (girişte dezenfeksiyon alanı) sahip olacaktır ve yalnız bir kişilik konaklama için kullanılacaktır. Tasarım için önerilen pilot bölge Yenikapı-Avrasya Gösteri Merkezi arazisidir. Seçilen bölge açık trafik koşullarında ringlerle maksimum 20 dakika mesafede ulaşım sağlanabilecek bir yerdedir ve yüklü araç stoğunu kaldırabilecek otopark, bölmelendirilerek aşama aşama yerleşilebilecek geniş açık alanlar, helikopter pisti, deniz ulaşımı, çok girişli tek hacimli yapı stoğu, sıcak tabldot yemek çıkarabilen bir endüstriyel mutfak, kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri hijyen ve lavabo olanakları bulunmaktadır.

 

Künye

Tasarım Ekibi:

Ayşenur KARA (Endüstri Ürünleri Tasarımcısı),
Gizem GÜVLÜ (Mimar),
Aslı Naz ATASOY (Mimar),
Büşra TÜRKMEN (Peyzaj Mimarı),
Bihter ÇELİK (Mimar
)

*

İşlev Tanımı:

Mevcut mekanın karantina alanına dönüştürülmesi ve boş alanda
karantina alanlarının kurulması

Yer Bilgisi:

Belli bir mekana bağlı kalınmadı.

* Bu sitede yer alan ve açık kaynak olarak paylaşılan proje ve tasarımların her hakkı saklıdır. Bu sitede açık kaynak olarak paylaşılan tüm projeler yalnızca kamu yararına kullanılabilecek projelerdir. Herhangi bir şirket veya şahıs tarafından patenti alınamaz, kar amaçlı bir şekilde kullanılamaz ve paylaşımı yapılamaz. Projelerin ticari olarak kullanılma talebi olması durumunda Acil Korona Mekanları ağı aracılığı ile projenin tasarım ekibine ulaşılması ve tasarım ekibinin onayının alınması gerekmektedir.

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Proje Ekibi Diyor ki;

Projenin öncelikli kaygısı taşınabilirlik ve mobilite kavramları üzerine olmuştur. Projemiz, çeşitlenebilir, çoğaltılabilir bir ünite önerisi ile ihtiyaca hızlı yanıt verebilmektir. Mevcut mekanların dönüşümü üzerinden hızlı çözümler gündeme geldiğinde havalimanı, otopark alanları, sergi salonları veya fuar binaları gibi kullanımda olan binaları dönüştürmek akılcı bir çözüm olarak görülmektedir. Mevcut mekanın karantina alanına dönüştürülmesi ve boş alanda karantina sahalarının kurulması proje teması olarak belirlenmiştir.

Yerleşim kararları verilirken; sağlık hizmetini 3 evrede inceleyebiliriz: Tanı, Teşhis ve Tedavi. Öncelikle, tasarımda bulaşı riskini ortadan kaldırmak için her evre farklı kollarda çözüldü. Bu modüller hem kapalı mekanda hem de açık alanlarda kullanıma uygundur. Esnek ve ihtiyaca göre şekillenebilen bir tasarım sunulmuştur. Açık alanda kurulacak birimler için iklim koşulları, ısı yalıtım, su yalıtım ve rüzgar faktörü sandviç panel malzeme seçiminde etkili olmuştur. Hızlı montaj imkanı ve yüksek taşıma kapasitesi malzemenin bize vermiş olduğu avantajlardır.

 

Künye

Tasarım Ekibi:

Hüseyin Gazi İNAN (Mimar), Şeyma ABAY (Mimar)

*

İşlev Tanımı:

Mevcut mekanın karantina alanına dönüştürülmesi ve boş alanda
karantina alanlarının kurulması

*

Yer Bilgisi:

Belli bir mekana bağlı kalınmadı.

* Bu sitede yer alan ve açık kaynak olarak paylaşılan proje ve tasarımların her hakkı saklıdır. Bu sitede açık kaynak olarak paylaşılan tüm projeler yalnızca kamu yararına kullanılabilecek projelerdir. Herhangi bir şirket veya şahıs tarafından patenti alınamaz, kar amaçlı bir şekilde kullanılamaz ve paylaşımı yapılamaz. Projelerin ticari olarak kullanılma talebi olması durumunda Acil Korona Mekanları ağı aracılığı ile projenin tasarım ekibine ulaşılması ve tasarım ekibinin onayının alınması gerekmektedir.

Projenin tamamı için tıklayınız.

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Projenin tamamı için tıklayınız.

Proje Ekibi Diyor ki;

İhtiyaç dâhilinde farklı birleşim senaryolarıyla oluşturulan karantina birimleri tasarlanmıştır. Hızlı ve kolay kurulum sağlanabilecek, ölçeklendirilebilir modüler kabinler bir araya gelerek farklı plan senaryoları oluşturmak hedeflenmiştir. Uygulama için fuar alanları, spor salonları, mümkünse havaalanlarının geniş açıklıklı iç mekânlarını öngörülmektedir.

 

Künye

Tasarım Ekibi:

Ecenaz TÜTÜNCÜ (Mimar),
Elif BİLGİN (İçMimar),
Serdar AKBULUT (İçMimar),
Yasemin YILMAZ(İç Mimar
)

*

İşlev Tanımı:

ihtiyaç dahilinde farklı birleşim senaryolarıyla oluşturulan karantina
birimleridir. Hızlı ve kolay kurulum sağlanabilecek, ölçeklendirilebilir modüler
kabinler bir araya gelerek farklı plan senaryoları oluşturabilir.

*

Yer Bilgisi:

Havaalanı, spor salonu ya da geniş fuar alanlarına
entegre olabilir
.

* Bu sitede yer alan ve açık kaynak olarak paylaşılan proje ve tasarımların her hakkı saklıdır. Bu sitede açık kaynak olarak paylaşılan tüm projeler yalnızca kamu yararına kullanılabilecek projelerdir. Herhangi bir şirket veya şahıs tarafından patenti alınamaz, kar amaçlı bir şekilde kullanılamaz ve paylaşımı yapılamaz. Projelerin ticari olarak kullanılma talebi olması durumunda Acil Korona Mekanları ağı aracılığı ile projenin tasarım ekibine ulaşılması ve tasarım ekibinin onayının alınması gerekmektedir.

9 m2 modüllerin zemin, karkas ve kabin bölümleri için kolay edinilebilir, uygun maliyetli malzemelerden seçilmiştir. Modüller şaşırtmalı yerleşim ile birbirinden görsel olarak da izole edilecektir.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Künye

Tasarım Ekibi:

Mehmet YİĞİTSOY (Mimar)

*

İşlev Tanımı:

Afet, Pandemi vb. Olağanüstü Hal içeren kitlesel sağlık
müdahale alanları.

*

Yer Bilgisi:

Bornova / İZMİR

* Bu sitede yer alan ve açık kaynak olarak paylaşılan proje ve tasarımların her hakkı saklıdır. Bu sitede açık kaynak olarak paylaşılan tüm projeler yalnızca kamu yararına kullanılabilecek projelerdir. Herhangi bir şirket veya şahıs tarafından patenti alınamaz, kar amaçlı bir şekilde kullanılamaz ve paylaşımı yapılamaz. Projelerin ticari olarak kullanılma talebi olması durumunda Acil Korona Mekanları ağı aracılığı ile projenin tasarım ekibine ulaşılması ve tasarım ekibinin onayının alınması gerekmektedir.

Projenin tamamı için tıklayınız.

Proje Ekibi Diyor Ki;

Covid 19’la mücadele kapsamında kent içinde ve dışında, alt yapısı güçlü sağlık tesisleri için temel ihtiyaç programını sağlayabilen, çevresel yapılar ile entegre bir işleyiş içinde maksimum verimlilikle kullanılabilen esnek mekanların oluşturulması amaçlanmıştır.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………