Karma Kullanım

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Projenin tamamı için tıklayınız.

Proje Ekibi Diyor ki;

Proje sağlık çalışanları ve COVID-19 test sonucu pozitif olup gözetim altında kalması gereken insanlar için tasarlanmıştır. Tasarımda ana kriter birbirine dönüştürülebilen modüler ve ekonomik bir sistem çözümüdür. Böylece ihtiyaç haline göre modüller birbirine dönüşerek acil durumda çabuk ve pratik çözüm sağlaması hedeflenmiştir.

 

Künye

Tasarım Ekibi:

Nur Arzu GÜLYILMAZ (Mimar),
Mesut KAYA (Mimar),
Ahsen ACIGÜL (Mimar),
Tuğçe GÜCENMEZ (Mimar)
Bilal ERGENÇ (Mimarlık öğrencisi
)

*

İşlev Tanımı:

Virütik salgın hastalıklarda ve acil durumlarda gerek sağlık personelinin
kalacağı gerekse hastaların izolasyon şartlarına uygun bakımlarının sağlanacağı, istenilen
yerde istenildiği kadar yapılabilen, dönüştürülebilir modüler sistemler

*

Yer Bilgisi:

Türkiye geneli

* Bu sitede yer alan ve açık kaynak olarak paylaşılan proje ve tasarımların her hakkı saklıdır. Bu sitede açık kaynak olarak paylaşılan tüm projeler yalnızca kamu yararına kullanılabilecek projelerdir. Herhangi bir şirket veya şahıs tarafından patenti alınamaz, kar amaçlı bir şekilde kullanılamaz ve paylaşımı yapılamaz. Projelerin ticari olarak kullanılma talebi olması durumunda Acil Korona Mekanları ağı aracılığı ile projenin tasarım ekibine ulaşılması ve tasarım ekibinin onayının alınması gerekmektedir.

Uygulama alanı hastanenin bahçeleri ya da farklı bir alan olarak düşünülebilir. Ayrıca planlanan I, L, H, T plan tipolojileri farklı arazi ölçülerine uyum sağlayacak ve birbirlerine eklenerek istenilen sayıda ve ölçüde çoğaltılabilecek şekilde düşünülmüştür. Modül tasarımı bir odada iki kişi kalacak şekilde oluşturulmuş, modüllerin bir araya gelmesi ile sağlık çalışanları ile hastaların etkileşimini minimuma indirecek çözümler üretilerek işlevsel plan şemaları ortaya konulmuştur. Sağlık çalışanlarına ait çekirdek; yemekhane, çamaşırhane, doktor odaları, hemşire odaları ve steril odalardan oluşmaktadır. Sağlık çalışanlarının modülünde dışarıdan hava alabilecekleri pencereler bırakılmıştır. Bu pencereler hasta odasına dönüştürülürken servis penceresi, gözlem penceresi ve /veya koridora açılacak kapı şeklinde düzenlenecektir.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Projenin tamamı için tıklayınız.

Proje Ekibi Diyor ki;

Bu proje, bir hastaneye ek olarak düşünülebileceği gibi sadece yaşadığımız korona virüs salgınına yönelik tekil bir tesis olarak da kullanılabilir. Modüler olarak tasarlanması sayesinde kolayca eklemelerin yapılabileceği bir sisteme sahiptir. Kullanılan dik açılar ve dikdörtgen formlar mekân organizasyonunu kolaylaştırmaktadır. Ayrıca dikdörtgen formlar yapım aşamasında çıkacak zorlukları da engelleyecektir.

 

Künye

Tasarım Ekibi:

Hatice Şüheda ALBAYRAK (Mimar), Fatma MİDİ (Mimar), Seher ÇAKAL (Mimar),
Adem Mert KARAÇEPER (Mimar)

*

İşlev Tanımı:

Tümü ortak

*

Yer Bilgisi:

Belli bir mekana bağlı kalınmamıştır.

* Bu sitede yer alan ve açık kaynak olarak paylaşılan proje ve tasarımların her hakkı saklıdır. Bu sitede açık kaynak olarak paylaşılan tüm projeler yalnızca kamu yararına kullanılabilecek projelerdir. Herhangi bir şirket veya şahıs tarafından patenti alınamaz, kar amaçlı bir şekilde kullanılamaz ve paylaşımı yapılamaz. Projelerin ticari olarak kullanılma talebi olması durumunda Acil Korona Mekanları ağı aracılığı ile projenin tasarım ekibine ulaşılması ve tasarım ekibinin onayının alınması gerekmektedir.

Tasarım ihtiyaç halinde çoğaltılabilecek modüllerin bir araya getirildiği dört bölümden oluşmuştur. Hasta kabulün, ilk müdahale ve testlerin yapıldığı ilk etap; sağlık personeli girişi, soyunma ve dinlenme mekanlarının bulunduğu ikinci etap; karantina hasta odalarının bulunduğu üçüncü etap ve yoğun bakım hastalarının bulunduğu dördüncü etap şeklinde bir kümelenme söz konusudur. Bu bölümlerin kesişiminde gerekli izolasyon sağlanmıştır.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Projenin tamamı için tıklayınız.

Proje Ekibi Diyor ki;

PAK-t 2020 Covid-19 pandemi sürecinde, doğan ihtiyaçlar doğrultusunda, sağlık çalışanları, mühendisler ve hastaların taleplerine odaklanarak üretilmiş, mobil barınma ve yoğun bakım birimleridir. Amacı, en hafif parçalanabilir paketlenebilir kolayca taşınabilir ve düşük maliyetli olmak olan bu yapıların strüktür, kurulum ve paketleme detayları teslim edilmiştir.

 

Künye

Tasarım Ekibi:

Ezgi Umut TÜRKOĞLU (Peyzaj Mimarı), Duygu SAYGI (Mimar)

*

İşlev Tanımı:

Modüler Yoğun Bakım, Barınma, Karantina ve Teşhis Birimleri

*

Yer Bilgisi:

Herhangi bir hastane yanına veya boş bir yapı içerisine kurulabilir.

* Bu sitede yer alan ve açık kaynak olarak paylaşılan proje ve tasarımların her hakkı saklıdır. Bu sitede açık kaynak olarak paylaşılan tüm projeler yalnızca kamu yararına kullanılabilecek projelerdir. Herhangi bir şirket veya şahıs tarafından patenti alınamaz, kar amaçlı bir şekilde kullanılamaz ve paylaşımı yapılamaz. Projelerin ticari olarak kullanılma talebi olması durumunda Acil Korona Mekanları ağı aracılığı ile projenin tasarım ekibine ulaşılması ve tasarım ekibinin onayının alınması gerekmektedir.

PAK-t Modül, pandemi, deprem vb acil durumlarda kullanılmak için hızlı kurulmak üzere tasarlanmış mekanlardır. PAK-t Modül halihazırda bulunan hastanelere eklemlenebilir, boş yapıların içerisine yerleştirilebilir, ve bu şekilde değişik kullanımlara hizmet edebilir. 4 çeşit plan tasarlanmıştır. Tip 1a Yoğun Bakım ünitesidir. Tip 1b mekanların yetmediği daha acil durumlarda kurulabilecek 4 kişilik yoğun bakım modülüdür. Tip 2 en küçük olanıdır, Teşhis Birimi olarak tasarlanmıştır. Tip 3 Konaklama üniteleridir. Tip 4 Karantina üniteleridir. Tüm Tipler aynı birleşim detaylarına sahiptir.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Projenin tamamı için tıklayınız.

Proje Ekibi Diyor ki;

COVID-19 salgını üzerine yola çıkılan projede, ana prensipler hızlı kurulum imkanı, maliyetin en aza indirilmesi ve geri dönüşüme uygun hafif malzeme kullanılması olmuştur.

 

Künye

Tasarım Ekibi:

Erhan KORKMAZYÜREK (Mimar), Hilal METEN (Mimar)

*

İşlev Tanımı:

Yoğun Bakım, Teşhis/Tanı, Konaklama Mekanları

*

Yer Bilgisi:

Proje kullanma durumu bulunan , kullanılmayan ve/veya boş durumda bulunan
herhangi alana uygulanabilecek yapıdadır. ( Örnek ; İstanbul- Tüyap)

* Bu sitede yer alan ve açık kaynak olarak paylaşılan proje ve tasarımların her hakkı saklıdır. Bu sitede açık kaynak olarak paylaşılan tüm projeler yalnızca kamu yararına kullanılabilecek projelerdir. Herhangi bir şirket veya şahıs tarafından patenti alınamaz, kar amaçlı bir şekilde kullanılamaz ve paylaşımı yapılamaz. Projelerin ticari olarak kullanılma talebi olması durumunda Acil Korona Mekanları ağı aracılığı ile projenin tasarım ekibine ulaşılması ve tasarım ekibinin onayının alınması gerekmektedir.

Tüyap Fuar Merkezi’nin dönüştürülmesi üzerinden düşünülen çalışma farklı alanlarda da uygulanabilecek şekilde ve modüllerin arttırılmasıyla sistemli büyüyebilecek şekilde hazırlanmıştır. Zemin kaplaması üzerine kurulan taşıyıcı karkas ile belli bir düzende dizilmiş, destek üniteleri ile beslenmiş modüler sistem kabinler oluşturulmuştur. 20 üniteden oluşturulan tasarımda hasta bakım üniteleri ile birlikte dinleme odaları, eczane, depo, kirli/temiz hava çıkışları, evrak odası, bekleme alanı, ıslak hacim ve servis holü düşünülmüştür.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Projenin tamamı için tıklayınız.

Proje Ekibi Diyor ki;

Üretilen mekân kurgusu pandemi durumundaki fonksiyon ihtiyacına göre kurgulanmış olup, olası başka barınma ihtiyacı bağlamlarında mekânın dönüşümü önerilmiştir. Pandemi dışında, mülteci barınma alanındaki ihtiyaçlara uygun hale getirilebilecek ikinci bir alternatif tasarlanmıştır.

 

Künye

Tasarım Ekibi:

Esra Şahin BURAT (Öğretim Üyesi),
Cesur EMEN (Y. Mimar),
Sema UĞURLU (Y. Mimar),Hacer TÜREL (Mimar),
Adem CANALANTAR (Mimarlık Öğrencisi
)

*

İşlev Tanımı:

Pandemi durumu için hasta bakımı ve mülteci-doğal afet sonucu barınma
ihtiyacını karşılayabilecek modüler mekânların üretimi

*

Yer Bilgisi:

Mersin

* Bu sitede yer alan ve açık kaynak olarak paylaşılan proje ve tasarımların her hakkı saklıdır. Bu sitede açık kaynak olarak paylaşılan tüm projeler yalnızca kamu yararına kullanılabilecek projelerdir. Herhangi bir şirket veya şahıs tarafından patenti alınamaz, kar amaçlı bir şekilde kullanılamaz ve paylaşımı yapılamaz. Projelerin ticari olarak kullanılma talebi olması durumunda Acil Korona Mekanları ağı aracılığı ile projenin tasarım ekibine ulaşılması ve tasarım ekibinin onayının alınması gerekmektedir.

3mX6mX3.5m modüler kütlelerden oluşan mekân organizasyonlarının her biri ortalama 3 hasta kapasitesinden oluşup, toplamda 9 adet mekânın merkezi yerleştirilen çadıra eklemlenmesi
bağlamında ana tasarıma gidilmiştir. Merkezi çadır alanı ayrıca en az 12 hasta kapasitesinde olup, toplamda bir modül önerisi en az 39 hastaya uygun hale gelebilecek şekilde düşünülerek
tasarlanmıştır. Önerilen modüler izolasyon projesi Mersin ili bağlamında yer seçim önerileriyle tamamlanmıştır. Mersin’de düşünülen alanlar; kolay erişilebilir, buna bağlı olarak merkezi yerleşim alanlarındaki kent boşlukları üzerinden önerilmiştir. Bu bağlamda yerleşim önerileri Mersin kent merkezinin genel nüfus-yerleşim-ulaşım arterlerinin genel yapısı incelenerek geliştirilmiştir.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Projenin tamamı için tıklayınız.

Proje Ekibi Diyor ki;

Tasarlayacağımız mekanlar için izole alanlar, hızlı ve ucuz üretim, kolay kurulum mimari hedeflerimizin başında yer almaktadır. Daha az yer kaplamak hedefiyle de modüler birimler tasarlama kararı aldık. Birbiriyle bağlantılı fakat virüsün yapı içinde bir yerden bir yere taşınamayacağı kadar katmanlara ayırmak yine tasarım kararlarımızdan biriydi.

 

Künye

Tasarım Ekibi:

Bahar ADLI (Öğrenci),
Berfin AZ (Öğrenci),
Dilara TEKİN (Öğrenci),
Muhammed Kürşat APAYDIN(Mimar
)

*

İşlev Tanımı:

Tüm Türkiye ve dünyayı etkisi altına almış covid-19 virüsünün ilk tanı, kontrol
ve taburcu olacağı zamana kadar tüm süreçlere mekansal olarak karşılık
verecek eklenti.

*

Yer Bilgisi:

Açık kamusal alanlar ve hastane bahçelerine kurulumu yapılacağı öngörülmüş
olup öncelikli yer olarak Yenikapı Meydanı/Istanbul olarak kararlaştırılmıştır.

* Bu sitede yer alan ve açık kaynak olarak paylaşılan proje ve tasarımların her hakkı saklıdır. Bu sitede açık kaynak olarak paylaşılan tüm projeler yalnızca kamu yararına kullanılabilecek projelerdir. Herhangi bir şirket veya şahıs tarafından patenti alınamaz, kar amaçlı bir şekilde kullanılamaz ve paylaşımı yapılamaz. Projelerin ticari olarak kullanılma talebi olması durumunda Acil Korona Mekanları ağı aracılığı ile projenin tasarım ekibine ulaşılması ve tasarım ekibinin onayının alınması gerekmektedir.

Modülü; kurulacağı araziye uyumlu hale getirmek için bir metre yükseklikte taşıyıcı iskeleti kurulur. Araziye yerleştirilir ve sabitlenmesi için ayakları döndürülür. Modülün alt yapı ihtiyaçlarını karşılamak üzere dairesel formda yapı ile eşit yükseklikte bir çekirdek iskeletin üzerine yerleştirilir ve sabitlenir. Oksijen tüpü, havalandırma sistemi, elektrik ve tüm bağlantı kabloları çekirdeğin içine yerleştirilir ve kullanıma hazır hale getirilir. Çekirdek çeperinden modülün dış çeperine uzanan ve modül boyunca yükselen bölücü duvar panelleri yerleştirilerek döşemeye sabitlenir. Bu; yapının formunu oluşturmakla birlikte aynı zamanda yapının dik durmasını sağlamaktadır. Bölümlere ayrılmış modülün içerisine ihtiyaca göre eşyalar yerleştirilip, hasta odaları için özel pleksi sistemi kurulumu yapılır.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Projenin tamamı için tıklayınız.

Projenin animasyon videosu için tıklayınız.

Proje Ekibi Diyor ki;

Tasarım öncesinde; üzerine eğildiğimiz “Corona/Covid-19” salgını için ilgili kurumların ihtiyacına en hızlı çözüm olarak neler olabilir bu bağlamda veriler incelenmiş, buna mukabil masif çözüm analizleri yapılmıştır.

 

Künye

Tasarım Ekibi:

Özlem KESER (Mimar), Ahmet ETİ (Mimar)

*

İşlev Tanımı:

Karma kullanıma yönelik konteyner modüler “Covid-19” ünitesi

*

Yer Bilgisi:

Ülke genelinde uygulanabilir.

* Bu sitede yer alan ve açık kaynak olarak paylaşılan proje ve tasarımların her hakkı saklıdır. Bu sitede açık kaynak olarak paylaşılan tüm projeler yalnızca kamu yararına kullanılabilecek projelerdir. Herhangi bir şirket veya şahıs tarafından patenti alınamaz, kar amaçlı bir şekilde kullanılamaz ve paylaşımı yapılamaz. Projelerin ticari olarak kullanılma talebi olması durumunda Acil Korona Mekanları ağı aracılığı ile projenin tasarım ekibine ulaşılması ve tasarım ekibinin onayının alınması gerekmektedir

İncelenen Veriler sonucunda “Shipping Container” yada “Pop Up Store” diye tabir edilen hızlı üretilebilen, taşınabilir, modüler, istenildiği halde istenilen biçim ve plana hızlıca dönüşebilen sisteme karar verilmiştir. Mekanik sistemde İlgili kurumların isteklerine göre Bütünleşik Tasarıma ihtiyaç vardır.Tasarım analizleri göz ardı edilecek olursa birden fazla modüler sistem için iklimlendirme, ısıtma,soğutma tek bir merkezden yapılmalıdır.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Projenin tamamı için tıklayınız.

Proje Ekibi Diyor ki;

Tasarımın temel amacı hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak ve hastalığın tedavisi için gereken mekanları uygun alanlarda oluşturarak hastalık ile mücadeleye katkı sağlamaktır.

Kolay kurulabilir ve hızlı bir şekilde üretilebilen konteyner modülleri yapıyı oluşturmaktadır. Birimi oluşturan dış çerçeve ve duvar panelleri yapının içerdiği mekanları oluşturacak şekilde
birleştirilmektedir. Mekanlar için gereken bölücü elemanlar ise genel mekan oluşturulduktan sonra tamamlanabilmektedir. Mekanın taşıyıcısı ile birlikte gerekli mekanik tesisatlar da yapıya eklenebilir
durumdadır. Modüllerin malzemeleri sağlık mekanı için uygun olacak şekilde düzenlenmiştir. Zeminin vinil kaplanması ve duvarların antibakteriyel boya ile boyanması gerekli koşulları sağlayacaktır. Yapının modüler olması sayesinde ihtiyacın artması durumunda bloklar eklenerek kapasite artırılabilmektedir. Böylece yeni bir tasarıma gerek kalmadan mevcut kurgu tekrarlanabilir veya yapılmış olana eklenebilimektedir.

Künye

Tasarım Ekibi:

Buket DEMİREL (Y. Mimar),
Mustafa Sinan ÇORAK (Mimar),
Halil İbrahim GÜL (Mimarlık Öğrencisi),
Muhammet Furkan ÖNÜRME (İçmimar)
, Sertan Demirdağ (Mimar)

*

İşlev Tanımı:

Hastaneye ek modüler birim veya boş alanın karantina mekanına
dönüştürülmesi amacıyla oluşturulmuş, ihtiyaç halinde büyütülebilen konteyner
Covid-19 Teşhis ve Tedavi Hastanesi planlanmıştır.

*

Yer Bilgisi:

Spesifik bir şehir ve mekana göre planlanmamıştır.
İhtiyaç duyulan her alana uygulanabilir.

* Bu sitede yer alan ve açık kaynak olarak paylaşılan proje ve tasarımların her hakkı saklıdır. Bu sitede açık kaynak olarak paylaşılan tüm projeler yalnızca kamu yararına kullanılabilecek projelerdir. Herhangi bir şirket veya şahıs tarafından patenti alınamaz, kar amaçlı bir şekilde kullanılamaz ve paylaşımı yapılamaz. Projelerin ticari olarak kullanılma talebi olması durumunda Acil Korona Mekanları ağı aracılığı ile projenin tasarım ekibine ulaşılması ve tasarım ekibinin onayının alınması gerekmektedir.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Projenin tamamı için tıklayınız.

Proje Ekibi Diyor ki;

Projede modüler olarak hazırlanmış, gerektiğinde büyüyebilen, işlevi dönüştürülebilen, kendi enerjisini üreten küçük ölçekli bir sahra hastanesi önerilmiştir. Hastane kapsamında karantina alanları, yoğun bakım üniteleri, sağlık çalışanlarının barınma ihtiyaçlarını karşılayacak mahaller düşünülmüştür.

Modüller 8 adet dış duvar paneli, 6 adet iç duvar panelinden oluşmaktadır. Doğadan ilham alınarak oluşturulan modüllerin iki parça halinde hazır gelmesi planlanarak yerinde birleştirilmesi hedeflenmiştir.

Künye

Tasarım Ekibi:

Ezgi ATİK (Endüstriyel Tasarımcı, Kentsel Planlama ve Tasarımcı), Özge YAĞCI (İçmimar), Beste ÇELİKSOY (Mimar), Özgül KAYA (Endüstriyel Tasarımcı)

*

İşlev Tanımı:

Kendi enerjisini üreten, modüler olarak kullanım sağlayan küçük ölçekli sahra hastanesi. Bu proje içerisinde: 1. Karantina alanları 2.Yoğun bakım üniteleri 3. Sağlık çalışanlarına barınma imkanı bulunmaktadır.

*

Yer Bilgisi:

Belirlenen temalar içerisinde ihtiyaç duyan tüm
mekanlara uyarlanabilir. Acil ihtiyaçlar doğrultusunda öngörülerimize
bakarak şu şehirlerden başlanılabilir;
-İstanbul
-Ankara
-İzmir
-Zonguldak
-Diyarbakır

* Bu sitede yer alan ve açık kaynak olarak paylaşılan proje ve tasarımların her hakkı saklıdır. Bu sitede açık kaynak olarak paylaşılan tüm projeler yalnızca kamu yararına kullanılabilecek projelerdir. Herhangi bir şirket veya şahıs tarafından patenti alınamaz, kar amaçlı bir şekilde kullanılamaz ve paylaşımı yapılamaz. Projelerin ticari olarak kullanılma talebi olması durumunda Acil Korona Mekanları ağı aracılığı ile projenin tasarım ekibine ulaşılması ve tasarım ekibinin onayının alınması gerekmektedir.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Projenin tamamı için tıklayınız.

Test için gelen hastaların, test odalarına dışarıdan direk girmeleri ve hiçbir zaman
doktorların bulunduğu alanlara geçmeyecekleri şekilde düşünülmüştür.
Testi pozitif çıkan hastalarımızın tedavi odalarına alınmaları ve yine aynı şekilde
doktorların ortak alanına geçilmeden holden tuvalet ihtiyaçlarını karşılamaları
amaçlanmıştır.

Künye

Tasarım Ekibi:

Sefa COŞGUN (Mimar)

*

İşlev Tanımı:

Birleşimli Yaşam Konteynerı

*

Yer Bilgisi:

İstanbul

* Bu sitede yer alan ve açık kaynak olarak paylaşılan proje ve tasarımların her hakkı saklıdır. Bu sitede açık kaynak olarak paylaşılan tüm projeler yalnızca kamu yararına kullanılabilecek projelerdir. Herhangi bir şirket veya şahıs tarafından patenti alınamaz, kar amaçlı bir şekilde kullanılamaz ve paylaşımı yapılamaz. Projelerin ticari olarak kullanılma talebi olması durumunda Acil Korona Mekanları ağı aracılığı ile projenin tasarım ekibine ulaşılması ve tasarım ekibinin onayının alınması gerekmektedir.

Doktorların ortak çalışma alanlarından her an iki tarafa da hakim olacakları şekilde odalara geçiş sağlayabilecekler.
Acil Korona Mekanı’na doktorların iki giriş kapısı sağlanmıştır. Ana giriş geniş ve devamlı kullanılacak giriştir. Dar giriş acil durum esnasında ve gerektiğinde kullanılacaktır. Doktorların ortak çalışma alanları ve iç taraftaki hasta odalarının ışık alabilmesi için tavanı panel cam olarak düşünülmüştür. Konteynerler sabit olup taşınabilmektedir.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………