Yeniden İşlevlendirme

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Projenin tamamı için tıklayınız.

Proje Ekibi Diyor ki;

Çalışmanın hedefi pandemi dönemi uzaktan eğitime geçen üniversitelerin kampüs alanlarında mevcut olan kapalı spor salonlarının karantina merkezi olarak yapılandırılmasıdır.

 

Künye

Tasarım Ekibi:

Furkan Cem TEKİN (Mimarlık Öğrencisi),
Bahar SALGIN (Mimar),
A
lperen ŞAHİN (Mimarlık Öğrencisi),
Ömer KURUCU (Mimarlık Öğrencisi)
M. Kutay YILDIRIM (Mimar)

*

İşlev Tanımı:

Kapalı Spor Salonlarının Acil Durumlarda Sahra Hastanelerine Dönüştürülmesi –
Oyun Alanı İçerisinde 44 Yataklı Yoğun Bakım Birimi Oluşturulması

*

Yer Bilgisi:

Mustafa Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonu / HATAY

* Bu sitede yer alan ve açık kaynak olarak paylaşılan proje ve tasarımların her hakkı saklıdır. Bu sitede açık kaynak olarak paylaşılan tüm projeler yalnızca kamu yararına kullanılabilecek projelerdir. Herhangi bir şirket veya şahıs tarafından patenti alınamaz, kar amaçlı bir şekilde kullanılamaz ve paylaşımı yapılamaz. Projelerin ticari olarak kullanılma talebi olması durumunda Acil Korona Mekanları ağı aracılığı ile projenin tasarım ekibine ulaşılması ve tasarım ekibinin onayının alınması gerekmektedir.

Şehir merkezine 16 km, Araştırma ve Uygulama Hastanesine 150 metre uzaklıkta olan 2000 kişi kapasiteli Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonu örneği üzerinden yapılan çalışma, tüm illerde uygulanabilecek şekilde düşünülmüştür. Örnek modelde 38.50 m x 22.40 m ölçülerinde yaklaşık 862 m2 bir alanda 44 adet yoğun bakım yataklı bir karantina merkezi oluşturulmuştur.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Projenin tamamı için tıklayınız.

Proje Ekibi Diyor ki;

Bursa nüfusunun 465.944’ü merkez ilçelerden biri olan Nilüfer’de yaşamakta, Nilüfer’de yaşayan halkın 33.858’ini 65+ yaş üstü vatandaşlarımız oluşturmaktadır. Covid-19 salgınına ilişkin olarak tedbir amaçlı mevcut mekanın dönüşümü önerilmiştir. Bu kapsamda plandaki fonksiyonu, mülkiyet durumu nedeniyle uygulamada sıkıntı yaratmayacak olması ve geniş iç mekânıyla Nilüfer Belediyesi Beşevler Cimnastik Salonu uygun görülmüştür.

 

Künye

Tasarım Ekibi:

Ceyhun İLSEVER (Yüksek Mimar),
Deniz BORAN (Yüksek Şehir Plancısı),

*

İşlev Tanımı:

Nilüfer Belediyesi Beşevler Cimnastik Salonu’nun Pandemi Hastanesi Dönüştürülmesi

*

Yer Bilgisi:

Nilüfer / BURSA

* Bu sitede yer alan ve açık kaynak olarak paylaşılan proje ve tasarımların her hakkı saklıdır. Bu sitede açık kaynak olarak paylaşılan tüm projeler yalnızca kamu yararına kullanılabilecek projelerdir. Herhangi bir şirket veya şahıs tarafından patenti alınamaz, kar amaçlı bir şekilde kullanılamaz ve paylaşımı yapılamaz. Projelerin ticari olarak kullanılma talebi olması durumunda Acil Korona Mekanları ağı aracılığı ile projenin tasarım ekibine ulaşılması ve tasarım ekibinin onayının alınması gerekmektedir.

Spor salonunun pandemi merkezine dönüştürülmesi halinde nasıl bir zonlama yapılabileceğine ilişkin öneriler,
kat planlarına işlenmek suretiyle geliştirilmiştir. İlk adım, etaplama aşamasında oluşturulan zonlarla, hastalarla sağlık personeli arasında kesin sınırlar konulmuştur. Bu iki alan arasında sağlık personelinin giysi değişikliği gibi işleri için tampon bölge ayırılmıştır. Yoğun bakım mekânlarında da genel servisten ayırarak bir zonlamaya gidilmiş, virüs yükünü düşürmek için her bir yoğun bakım mekânı da birbirinden ayrılmıştır. Cimnastik Salonu binası 3 adet
bodrum kat, zemin kat ve çatı kattan oluşmaktadır. Zemin katta ana giriş, 2.bodrum katta sporcu girişi ve 3. bodrum katta mal giriş çıkışı bulunmaktadır. Hastalar ile hastane personelinin etkileşimini asgariye indirmek için hasta girişi cimnastik salonunun da bulunduğu 2.bodrum kattan yapılması, hastane personelinin girişi ise zemin kattaki ana girişten
gerçekleştirilmesi önerilmiştir.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………