Yoğun Bakım Ünitesi

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Projenin tamamı için tıklayınız.

Proje Ekibi Diyor ki;

Yoğun bakım ünitesinin ana kurgusu, sirkülasyon alanlarını modüllerin kendi içinde oluşturarak kullanılan alanı minimuma indirmek üzerinden şekillenmiştir. Bu doğrultuda yuvarlak planlı olan hasta modüllerinin cam duvarları açılarak koridoru oluşturur, hareketin olmadığı zamanlarda kapalı kalır.

 

Künye

Tasarım Ekibi:

Pınar BAYRAKTAR (Mimar), Simge BALCI (Mimar)

*

İşlev Tanımı:

Hastaneye Ek Modüler Yoğun Bakım Birimleri

*

Yer Bilgisi:

Belli bir mekana bağlı kalınmadı.

* Bu sitede yer alan ve açık kaynak olarak paylaşılan proje ve tasarımların her hakkı saklıdır. Bu sitede açık kaynak olarak paylaşılan tüm projeler yalnızca kamu yararına kullanılabilecek projelerdir. Herhangi bir şirket veya şahıs tarafından patenti alınamaz, kar amaçlı bir şekilde kullanılamaz ve paylaşımı yapılamaz. Projelerin ticari olarak kullanılma talebi olması durumunda Acil Korona Mekanları ağı aracılığı ile projenin tasarım ekibine ulaşılması ve tasarım ekibinin onayının alınması gerekmektedir.

 

Tasarım üç modülün birleşmesi ile oluşur; hasta, giriş ve personel. Hasta modülleri yan yana ve alt alta bitişik hale gelir, toplu birimlere eklenen giriş ve personel modülleri ile yoğun bakım ünitesi bir bütün olarak çalışır. Hasta modülleri arasındaki hacimler teknik alan olarak kullanılırken bu alanlara hemşire gözlem odasından geçirilir. Böylelikle ünitenin tamamında personel sirkülasyonu sağlanır. Modüller bir araya gelerek çoklu hasta kapasiteli üniteleri oluşturma imkanı verir. Yoğun bakım ünitesine girişler personel ve giriş modülü üzerinden yapılır, hasta modüllerinin dışarıyla direkt bağlantısı yoktur. Her bir hasta modülü kolay anlaşılır şekilde renklendirilip ayrı ayrı numaralandırılacak ve koridor bakışlarından rahatça hangi birimde olunduğu anlaşılacaktır.

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Projenin tamamı için tıklayınız.

 

Proje Ekibi Diyor ki;

Dünyayı sarmıṣ olan Covid-19 pandemisi, globalleṣmiṣ ekonomilerimizin kırılgan ve
eṣitsizlikler yaratan sistemler olduğunu tekrar kanıtladılar. Bu çerçevede, sağlık sistemlerine
adil bir eriṣim, ve bu acil duruma cevap verebilme önemli. Ancak, yarın salgın bitince, bütün bu altyapılar ne olacak? Eskisi gibi, alıp, gözlerimizi kapatıp çöpe mi atacağız?

 

 

Künye

Tasarım Ekibi:


Jorela KARIRIQI (Mimar), Sinan LOGIE (Mimar)

*

İşlev Tanımı:

Yoğun Bakım Ünitesi

*

Yer Bilgisi:

İstanbul

* Bu sitede yer alan ve açık kaynak olarak paylaşılan proje ve tasarımların her hakkı saklıdır. Bu sitede açık kaynak olarak paylaşılan tüm projeler yalnızca kamu yararına kullanılabilecek projelerdir. Herhangi bir şirket veya şahıs tarafından patenti alınamaz, kar amaçlı bir şekilde kullanılamaz ve paylaşımı yapılamaz. Projelerin ticari olarak kullanılma talebi olması durumunda Acil Korona Mekanları ağı aracılığı ile projenin tasarım ekibine ulaşılması ve tasarım ekibinin onayının alınması gerekmektedir.

Bu bağlamda, Jorela Karriqi ve Sinan Logie’nin önerdiği ‘’Acil Covid-19 bakım ünitesi’’ sistemi, bugünü ve yarını düṣünerek tasarladı. Mimarların önerisi, hafif ve kolay bir montaj sisteminden oluṣan, PVC borular ile bir bakım ünitesinde oluṣuyor. Bu ünite, mekansal ve sosyal olarak, az donatı hizmeti alan çeper mahalleler veya arada kalmıṣ küçük kentsel alanlar için düṣünülmüṣtür. Bu üniteler, ister geniṣ etkinlik çadırlarında veya Türkiye
coğrafyasında, Diyanet Bakanlığının sahip olduğu doksan bin (90.000) caminin kullanımıyla, hem bugünün aciliyetini karṣılamayı hedefliyor, hem de yarın için az atık. PVC’den yapılan
strüktürler, kolayca demonte edilip, tekrar baṣka amaçlar için kullanılabilecektir.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Projenin tamamı için tıklayınız.

Proje Ekibi Diyor ki;

COVID-19 test sonuçları pozitif gelmiş ve yoğun bakıma muhtaç olan hastalar için tasarlanan bir yoğun bakım modülü tasarımı projesidir. Tasarımında temel amaç hasta ve sağlık çalışanının güvenliği ile beraber farklı büyüklüklere dönüşebilen bir yaklaşım söz konusudur.

.

 

Künye

Tasarım Ekibi:

Nevzat YILDIRIM (Mimar)

*

İşlev Tanımı:

Yoğun Bakım Ünitesi

*

Yer Bilgisi:

İstanbul

* Bu sitede yer alan ve açık kaynak olarak paylaşılan proje ve tasarımların her hakkı saklıdır. Bu sitede açık kaynak olarak paylaşılan tüm projeler yalnızca kamu yararına kullanılabilecek projelerdir. Herhangi bir şirket veya şahıs tarafından patenti alınamaz, kar amaçlı bir şekilde kullanılamaz ve paylaşımı yapılamaz. Projelerin ticari olarak kullanılma talebi olması durumunda Acil Korona Mekanları ağı aracılığı ile projenin tasarım ekibine ulaşılması ve tasarım ekibinin onayının alınması gerekmektedir.

Yan yana bulunan yoğun bakım üniteleri arasına konulan katlanabilir bölme paneller sayesinde istenildiğinde kolayca farklı büyüklükte mekan organizasyonlarına cevap verebilmektedir. Yoğun bakıma ihtiyacın azaldığı bir durumda toplanabilen paneller sayesinde daha geniş mekanlar elde edilerek test sonucu pozitif
çıkmış hastalar için kullanılabilir mekan kullanımına dönüştürülebilir.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Projenin tamamı için tıklayınız.

Proje Ekibi Diyor ki;

Devam eden COVID-19 salgınının ön görülen ilerleyişi doğrultusunda, takviye yoğun bakım üniteleri üzerinde çalışma yapılmıştır. Düşük maliyetli, erişime uygun olabilecek, hızlı kurulum sağlanabilecek, gerektiği noktalarda gerekli kapasiteye eklenebilecek ya da ihtiyaç dâhilinde istenilen noktalara taşınabilecek ve ihtiyaç kalmadığı noktada farklı konum ve işlevlerde değerlendirilebilecek malzemelerle mekânsal çözüm önerileri aranmıştır.

 

Künye

Tasarım Ekibi:

Gözde GÜLER ÇAKMAK (Mimar), Elif DENGİZ (Mimar), Hilal SAKARYA (Mimar), Ayşegül ARPACI (Makina Mühendisi), Oğuzhan ERTUĞRUL (Mimarlık Öğrencisi)

*

İşlev Tanımı:

Yoğun Bakım Ünitesi

*

Yer Bilgisi:

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi Otopark Alanı
İSTANBUL / FATİH

* Bu sitede yer alan ve açık kaynak olarak paylaşılan proje ve tasarımların her hakkı saklıdır. Bu sitede açık kaynak olarak paylaşılan tüm projeler yalnızca kamu yararına kullanılabilecek projelerdir. Herhangi bir şirket veya şahıs tarafından patenti alınamaz, kar amaçlı bir şekilde kullanılamaz ve paylaşımı yapılamaz. Projelerin ticari olarak kullanılma talebi olması durumunda Acil Korona Mekanları ağı aracılığı ile projenin tasarım ekibine ulaşılması ve tasarım ekibinin onayının alınması gerekmektedir.

Yoğun bakım modülü, ihtiyaç dâhilinde Türkiye genelindeki illerde mevcut hastanelere destek olmak amacı ile inşa edilecek olup, 2 kişilik yoğun bakım odası, doktor odası / dinlenme alanı, ıslak hacimler, yemekhane ve teknik alanlardan oluşacaktır. Oluşturulan mekânlar için başta havalandırma şartları olmak üzere mekanik sistem önerileri belirtilmiştir. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Projenin tamamı için tıklayınız.

Proje Ekibi Diyor ki;

Yoğun bakım ünitelerinin diğer sağlık birimleriyle ilişki kurabilme özelliği nedeniyle, diğer konu başlıkları altında önerilen 3 biçimsel öneriye eklenebilir bir tasarım önerisi hedeflenmiştir. Bunlardan ilki, “Tedavi” ana başlığı altında yer alan altıgen proje önerisine eklemlenecek bir yoğun bakım ünitesi alternatifi, ikincisi “Karantina Konaklama” ana başlığı altındaki poliüretan kubbeli sisteme entegre, hızlı kurulabilir ve kısa sürede hayata geçirilebilecek bir sistem alternatifi, üçüncü de, “Sağlık Personeli Konaklama” ana başlığı altında yer alan teleskopik modüler birimlerin biraz yoğun bakım şartları için düzenlenerek belli bir süre kendi kendine yetebilecek seviyede imkan barındıran ve mevcut ya da yeni yapılacak herhangi bir komplekse eklemlenebilecek modüler yoğun bakım ünitesi şeklinde ortaya çıkmıştır.

 

Künye

Tasarım Ekibi:

Burak AKYAZI (Öğretim Görevlisi), Eren OKAR (Mimar), Ezgi YİĞİT (Öğretim Görevlisi), Sümeyye DEMİRCİOĞLU (İçmimar), Türker BAĞIRKAN (İçmimari), Volkan DEMİROK (Mimar-İçmimar), Yeliz AKKAYA (İçmimar)

*

İşlev Tanımı:

Yoğun Bakım Ünitesi

*

Yer Bilgisi:

Belli bir mekana bağlı kalınmadı.

* Bu sitede yer alan ve açık kaynak olarak paylaşılan proje ve tasarımların her hakkı saklıdır. Bu sitede açık kaynak olarak paylaşılan tüm projeler yalnızca kamu yararına kullanılabilecek projelerdir. Herhangi bir şirket veya şahıs tarafından patenti alınamaz, kar amaçlı bir şekilde kullanılamaz ve paylaşımı yapılamaz. Projelerin ticari olarak kullanılma talebi olması durumunda Acil Korona Mekanları ağı aracılığı ile projenin tasarım ekibine ulaşılması ve tasarım ekibinin onayının alınması gerekmektedir.

 

Altıgen form olarak düşündüğümüz sistem; katlanır-paketlenir olarak tasarlanan iskelet sistem ve ona yerleştirilecek olan antibakteriyel üçgen modüllerden oluşmaktadır. Altıgen formun sınırsız kombinasyon sağlayabilmesi, yoğun bakım ünitelerini tek bir merkeze bağlayıp, hastaların takibini daha kontrollü hale getirebilmesi bakımından oldukça avantajlıdır. İkinci alternatif olarak hazırlanan poliüretan kubbelerden oluşan sistem, kubbe tipi yoğun bakım planlı, merkezde büyük kubbe ve etrafında koridorlar ile birleştirilmiş 7 adet küçük kubbeden oluşmaktadır. Eğrisel ve köşesiz olan kubbe tipi bu planlama dezenfeksiyon açısından daha uygundur. Üçüncü alternatifi de, körüklü olarak tarif edilebilecek, modüler ve minimumda gerekli bütün alanı içinde barındıran, taşınabilir bir yoğun bakım ünitesi önerisidir.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Projenin tamamı için tıklayınız.

Proje ekibi diyor ki;

Sekizgen formada ki kalabalık karantina odaları alçıpan modüler sistemle, basit düz ölçüleri ile pratik şekilde kurulumu bize zaman kazandırmaktadır. Sekizgen formun bir diğer önemi de doğal hava sirkülasyonunu hızlı sağlamakta ve bizlere izolasyonu koruyan geçişler vermektedir.

Künye

Tasarım Ekibi:

Deniz Öztürk (Mimarlık öğrencisi), Ece AKBAL (Mimar), Esma EKEN (Mimar), Ezgi Ece ALTUN (Mimar), Nil VELİOĞLU (Mimar), Özgün ARSLAN (İçmimar), Yahya ABDULLAJANOV (Mimarlık öğrencisi)

*

İşlev Tanımı:

Yoğun bakım üniteleri mevcut mekanlarının dönüştürülmesi

*

Yer Bilgisi:

Belli bir mekana bağlı kalınmadı.

* Bu sitede yer alan ve açık kaynak olarak paylaşılan proje ve tasarımların her hakkı saklıdır. Bu sitede açık kaynak olarak paylaşılan tüm projeler yalnızca kamu yararına kullanılabilecek projelerdir. Herhangi bir şirket veya şahıs tarafından patenti alınamaz, kar amaçlı bir şekilde kullanılamaz ve paylaşımı yapılamaz. Projelerin ticari olarak kullanılma talebi olması durumunda Acil Korona Mekanları ağı aracılığı ile projenin tasarım ekibine ulaşılması ve tasarım ekibinin onayının alınması gerekmektedir.

Üçgen formda yapılmasının nedeni, yoğun bakım ünitelerinde ağır hastaların ve tek kişinin kaldığı odalardır. Virüs giriş çıkışı en hassas odalar olduğu için 2 adet sensörlü kapısı ile, temiz koruyucu kıyafetlerin girildiği alan ile çıkış koruyucu kıyafetlerin çıkarıldığı alan ayrı tutulmuş olmaktadır. Üçgen formları yan yana getirip arkalı önlü iç içe geçirerek hiç alan kaybetmeyip istenilen kare, U, L, gibi sokak şekilleri oluşturularak gözlem alanına daha çok odayı almaktadır. Kapalı spor salonlarının, hava limanlarının içine ve hastanelere ek olarak portatif kurulabilir. Alçıpan malzeme ile sahneleri kurmakta kullanılan demir platformlarla strüktürü hızlıca kurulabilir. Sahne demir geçici olarak kiralanabilir ya da satın alındığı takdirde rahat depolanma imkanı sağlar.